Harlem125 Kima Braid Soft Dreadlock 14"

$5.49

Harlem125 Kima Braid Soft Dreadlock 14"
Color Shown: 1B
Easy braiding soft touch
Flame retardant
Kanekalon/Toykalon Fiber
Curly Style